Fisioterapie

Daar is twee fisioterapeute werksaam by Jan Krielskool. Dienste word gebied aan behoeftige leerders van Graad R tot 12.

Fisioterapie is gerig op die ontwikkeling van motoriese vaardighede soos balans en koördinasie. Fisiek-gestremde leerders ontvang terapie wat fokus op die bevordering van onafhanklikheid en/of die instandhouding van funksie.

Fisioterapie het die volgende ten doel:

3

Identifisering, assessering, ontwikkeling en behandeling van ontwikkelingsagterstande in leerders van Graad R tot Graad 3.

3

Posisionering en verwysing van fisies gestremde leerders in rolstoele om sekondêre komplikasies te voorkom.

3

Aanpassings word in klasse gedoen deur middel van posisionering in banke sodat elke leerder in ‘n optimale sitposisie is om sodoende te help met hul aandag en konsentrasie.

3

Behandeling van sportbeserings.

3

Betrokkenheid by die kwartaallikse assessering in die grondslagfase.

3

Terapie word aangebied op ‘n individuele- en kleingroep basis om motoriese vaardighede te ontwikkel en verbeter.

3

Terapiesessies om bogenoemde aan te spreek word volgens elke leerder se spesifieke behoeftes aangepas.

3

Strek- en mobiliseringsprogramme vir fisies gestremde leerders het ten doel om die spiersterkte en omvang van beweging by gewrigte te verbeter of behou.

3

Sport vir fisies gestremdes word aangebied as ‘n verlengstuk van terapie en om by te dra tot die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde leefstyl.