Fisioterapie

Daar is twee fisioterapeute werksaam by Jan Krielskool. Dienste word gebied aan behoeftige leerders van Graad R tot 12.

Fisioterapie is gerig op die ontwikkeling van motoriese vaardighede soos balans en koördinasie. Fisiek-gestremde leerders ontvang terapie wat fokus op die bevordering van onafhanklikheid en/of die instandhouding van funksie.

Fisioterapie het die volgende ten doel:

3

Identifisering, assessering, ontwikkeling en behandeling van ontwikkelings-agterstande in leerders van Graad R tot Graad 3.

3

Posisionering en verwysing van fisiek-gestremde leerders in rystoele om sekondêre komplikasies te voorkom. 

3

Aanpassings word in klasse gedoen deur middel van posisionering in banke sodat elke leerder maksimale aandag kan kry, maar ook sodat die leerder se aandag en konsentrasie maksimaal benut kan word.

3

Behandeling van sportbeserings.

3

Betrokkenheid by die kwartaallikse assessering in die grondslagfase.

3

Terapie word aangebied op ‘n individuele- en groep basis om balans en motoriese vaardighede te ontwikkel en verbeter. 

3

Stimulasieprogramme om bogenoemde aan te spreek word volgens elke leerder se spesifieke behoeftes aangepas.

3

Strek- en mobiliseringsprogramme vir fisiek-gestremde leerders het ten doel om die spiersterkte en omvang van beweging by gewrigte te verbeter of behou.

3

Sport vir fisiek-gestremdes word aangebied as ‘n verlenging van terapie en om by te dra tot die ontwikkeling van ‘n gebalanseerde leefstyl.