HOËRSKOOL

AKADEMIE

Kurrikulum:

Die standaard van werk is gelykstaande aan dié van hoofstroom-skole. Aan die einde van Graad 12 skryf Jan Krielskool-leerders die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen.

Skryf- en Handboeke:

Die eerste stel skryfboeke word jaarliks deur die skool aan hoërskoolleerders voorsien.

Skooltye:

Leerders vanaf Graad 4 volg die onderstaande program:
Maandag: 07:30 – 13:30 (Sport 13:30 – 14:30)
Dinsdag: 07:30 – 14:30
Woensdag: 07:30 – 14:30
Donderdag: 07:30 – 13:30 (Sport 13:30 – 14:30)
Vrydag: 07:30 – 13:30

Vakke:

Graad 7 – 9

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Tegnologie
 • Skeppende Kunste
 • Sosiale Wetenskappe
 • Lewensoriëntering
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Graad 10 – 12 Verpligte vakke:

 • Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid
 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Lewensoriëntering

Keusevakke (Kies enige DRIE):

 • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
 • Besigheidstudies
 • Toerisme
 • Gasvryheidstudie
 • Lewenswetenskappe
 • Visuele Kuns
 • Landboutegnologie

KULTUUR

Ons glo aan die holistiese ontwikkeling van ons kinders en om daardie rede vorm die kultuuraktiwiteite deel van die weeklikse skoolprogram.

Aktiwiteite word beplan en aangebied deur die onderwysers en opgeleide studenteleiers. Ons wil graag die geleenthede skep waarbinne ons leerders hulle talente kan ontdek en ontwikkel op ‘n prettige en dinamiese wyse.

 • Spreekkoor
 • Drama
 • Redenaars
 • Kuns
 • Musiek
 • Dans
 • Leesprogram
 • Uitreikprogram
 • Omgewingsgroep
 • Fotografie
 • Media

SPORT

Jan Krielskool is bevoorreg om van die beste sportfasiliteite in die omgewing te hê.

Die sportveld is by uitstek die plek waar ‘n geknakte selfbeeld weer herstel kan word en waar die belangrikheid van die beoefening van sport vasgelê word. Dit bevorder ondermeer karakterontwikkeling, sosialisering en spanwerk.

 • Atletiek (Baan en veld items)
 • Balvaardighede
 • Gholf
 • Krieket
 • Karate
 • Netbal
 • Pluimbal
 • Rugby
 • Sokker
 • Tafeltennis
 • Tennis
 • Toutrek