Skoolbeheerliggaam

Die Beheerliggaam is die komitee wat, in samewerking met die skoolhoof, verseker dat die skool voldoen aan die vereistes volgens die toepaslike regsreëls en die bepalings van die grondwet.

Komitees:

 • Uitvoerende komitee
 • Finansiële komitee
 • Terrein, Geboue en Vervoer komitee
 • Personeel komitee
 • Gedrags-komitee
 • Koshuis komitee
 • Ouer Personeel Vereniging komitee
 • Klere
 • Verhurings
 • Werwing
 • Onderhoude
 • Veiligheid en sekuriteit
 • Dissiplinêr
 • KNV (koshuis, nasorg en vervoer)
 • TG (terrain & geboue)

Jan Kriel-Leiers:

Leerder-leiers:

Prefekte

Die prefekte bevorder goeie dissipline in die klaskamer en op die skoolterrein en skakel met klasopvoeders oor leerder sake en -geriewe.

VRL

Die VRL ontwikkel en bevorder ‘n positiewe leerder gees en -kultuur binne die skool en fokus veral op goeie dissipline, positiewe kommunikasie met die opvoeders en skoolbestuur deur gereelde leerdervergaderings en besprekings te hou.