OUER PERSONEEL VERENIGING KOMITEE

Die OPV van Jan Krielskool roem hulle daarop dat fondsinsamelings hoofsaaklik verbind word aan funksies en nie deur tradisionele metodes soos byvoorbeeld kompetisies nie. Die doel is om ‘n produk of diens te verskaf waaruit fondse verkry word.

Fondse wat verkry word deur hierdie insamelings word soos volg aangewend:

Befondsing vir toerusting aan behoeftige leerders

Aankoop van rekenaars

Bydraes vir die opgradering van skoolgebou en koshuise

Matriekafskeid

Befondsing vir sport toere

e

Spesifieke behoeftes soos deur bestuurspan voorgelê