INTERMEDIÊRE FASE

AKADEMIE

Kurrikulum:

Die standaard van werk is gelykstaande aan dié van hoofstroom-skole.

Vakke:

Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe en Tegnologie
Sosiale Wetenskappe
Lewensvaardighede

 

Skryf- en Handboeke:

Skakel asseblief met die klasonderwyser in verband met skryf- en handboeke.

Skool Tye:

Leerders vanaf Graad 4 volg die onderstaande program:
Maandag: 07:45 – 13:20 (Sport 13:20 – 14:30)
Dinsdag: 07:45 – 14:30
Woensdag: 07:45 – 14:30
Donderdag: 07:45 – 13:20 (Sport 13:20 – 14:30)
Vrydag: 07:45 – 13:30

KULTUUR

Eisteddfod:
Verskeie leerders vanaf Graad 4 tot 6 neem jaarliks deel aan die Tygerbergse Eisteddfod. Die leerders word ingeskryf in die verskeie afdelings, soos Handskrif, Kuns, Sang, Onvoorbereide Lees en Voordrag.

Die Eisteddfod-beoordeling vind in Augustus plaas. Die leerders geniet dit baie en dit bevorder ’n goeie selfbeeld. Die sukses wat die leerders hier ervaar word ook positief oorgedra na hulle akademiese vordering.

SPORT

Jan Krielskool is bevoorreg om van die beste sportfasiliteite in die omgewing te hê.

Die sportveld is by uitstek die plek waar ‘n geknakte selfbeeld weer herstel kan word en waar die belangrikheid van die beoefening van sport vasgelê word. Dit bevorder ondermeer karakterontwikkeling, sosialisering en spanwerk

 • Atletiek (Baan en veld items)
 • Balvaardighede
 • Gholf

 • Krieket
 • Karate
 • Netbal

 • Pluimbal
 • Rugby
 • Sokker

 • Tafeltennis
 • Tennis
 • Toutrek

Jan Krielskool is bevoorreg om van die beste sportfasiliteite in die omgewing te hê.

Die sportveld is by uitstek die plek waar ‘n geknakte selfbeeld weer herstel kan word en waar die belangrikheid van die beoefening van sport vasgelê word. Dit bevorder ondermeer karakterontwikkeling, sosialisering en spanwerk

 • Atletiek (Baan en veld items)
 • Balvaardighede
 • Gholf
 • Krieket
 • Karate
 • Netbal
 • Pluimbal
 • Rugby
 • Sokker
 • Tafeltennis
 • Tennis
 • Toutrek